Prijzen per 01-01-2019.

Afbeelding: 
Omschrijving: 

Er is, wellicht door onduidelijkheid onzerzijds ( waarvoor excuses ) , wat misverstand over de pensionprijzen per 01-01-2019.
De pensionprijzen, achteraf te betalen voor het begin van de nieuwe maand worden:

  • Paard op maandbasis:                          € 305,-.
  • Pony op maandbasis:                           € 245,-.
  • Hooi in plaats van kuilvoer:                   € 25,-     extra per maand.
  • Weidegeld in de zomermaanden           € 175,-
  • Extra hooi, stro of kuil tegen kostprijs.   € 25,-

Hoogachtend;

Team Manege Gasselte.

Page_afbeelding: